Adempiere

Adempiere

Miễn phí
ADempiere Việc Phòng tạo mở nguồn việc giải pháp
Người dùng đánh giá
5.0  (1 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.0
Phiên bản mới nhất:
3.70 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Adempiere Bazaar
ADempiere Việc Suite ERP/CRM/MFG/SCM/POS làm Bazaar đường mở và unabated thời trang. Tập trung vào Cộng đồng tính luôn Subject Matter Specialists, Implementors và End-Users. Mục tiêu của Adempiere dự án là tạo ra một xã hội phát triển... và hỗ trợ mở nguồn việc giải pháp
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào:

Các giải pháp liên quan